0

ENHET


Presten Ravn er interessert i “enhetsarbeidet” (økumenikken)

Jesus ba for sine framtidige disipler:  “Må de alle være ett”. 

Vi er altså “ett i Kristus”, selv om vi er splittet i mange forskjellige kirkesamfunn. Hvordan kan vi synliggjøre denne enheten? 

De mange menighetene i Arendal

Jeg vil skrive om de mange forskjellige menighetene i Arendal. Om pastorer og prester, om lovsang og diakoni. Jeg vil skrive om saker vi kan stå sammen om: Fakkeltoget for forfulgte kristne. Bønneuka. Den felleskirkelige standen på Arendalsuka. Lederfellesskapet i KLAF. Misjonsengasjementet som springer ut av menighetene i Arendal. Og mye, mye mer….

Vi er altså “ett i Kristus”, selv om vi er splittet i mange forskjellige kirkesamfunn. Hvordan kan vi synliggjøre denne enheten?

Du må gjerne kontakte meg via kontaktskjema her eller melde deg på mitt nyhetsbrev her. Da vil du få mail når jeg har skrevet noe nytt.

Takk for at du viser interesse for mitt arbeid

Vennlig hilsen
presten Ravn