0
Enhetsarbeid

Fakkeltog for de forfulgte kristne


Onsdag 30. Oktober arrangeres det et fakkeltog i Arendal. I solidaritet med de mange forfulgte kristne verden over. Vi starter med ei samling på Frikirka (Dampen) og går så i fakkeltog ned i byen og har en markering på Sam Eydes plass. (Husk å parkere i byen ! ) Der skal vi bl.a synge en protestsalme akompagnert av kirkeklokkene i Trefoldighet !

Dette arrangeres av en lokal tverrkirkelig komité , i samarbeid med Stefanusalliansen og Åpne Dører. Dette er de to organisasjonene i Norge som er spesielt opptatt av de forfulgte kristnes situasjon verden over. Det arrangeres flere slike fakkeltog i norske byer denne høsten.

Diakonen Stefanus var den første kristne martyr. (Apostegjerningene kap 6-7)

Det har aldri vært så mange som blir forfulgt for sin kristne tros skyld som i vår tid. Forfølgelsene i kristendommens første tid er småtteri i forhold til det som skjer i dag. Millioner av kristne blir trakassert og diskriminert og stadig fler blir utsatt for voldelige angrep. Kristendommen er den største av verdensreligionene, men det er uproporsjonalt stor grad av forfølgelse nettopp av de kristne.

Det såreste er at dette verdensomfattende rettighetsproblemet er så underkommunisert, særlig i vår del av verden. På tross av Vestens kristne røtter et dette i stor grad et ikke-tema. Det må det bli slutt på!

En internasjonal kristen menneskerettighetsorganisasjon

Ansvaret ligger hos lokale kristne overalt i den frie verden, å sette denne forfølgelsen på dagsordenen. Det står i Hebreerbrevet kap. 13: “Husk på dem som sitter i fengsel, som om dere var lenket sammen med dem, og husk på dem som blir mishandlet, som om det gjaldt deres egen kropp”

De kristne i Midtøsten går fra vondt til verre. Be for “Nazareerne”

Det hadde ikke vært for mye forlangt om alle Jesus-troende i Arendal kledde godt på seg og tok en fakkel ut i oktobermørket, i solidaritet med våre søstre og brødre som ikke får nyte den friheten som vi har


You Might Also Like...