0
Idehistorie Kulturkritikk Selvbiografi Uenighetsarbeid

Litt ideologikritikk


Hvis du har lest en av mine første bloggposter; Et presteliv så husker du kanskje at jeg har brukt mye tid og energi på å komme meg ut av det sosialistiske paradigmet, som jeg, og mange unge med meg, ble innfanget av på 70-tallet. Jeg ble etter hvert det amerikanerne kaller en second-thoughter. Jeg fikk m.a.o. betenkeligheter med det sosialistiske tankegodset og sluttet meg til mer tradisjonell verdikonservativ tenkning. Det var min avradikalisering. Og den tok sin tid. Den boka som ble sluttsteinen i min marxistiske avprogrammering var Roger Scruton`s bok «Svindlere, svermere og Sjarlataner – om den nye venstresidens tenkere». Den boka tok livet av mange gamle helter. Som for øvrig ikke skal avvises helt. De har sikkert verdifulle innsikter alle mann, selv om jeg ikke har lest dem altfor nøye noen av dem.

Til og med på norsk !

Jeg ble etter hvert det amerikanerne kaller en second-thoughter.

Fra marxisme til postmodernisme

Men hva skal vi gjøre, vi som aldri fikk oss noen god filosofisk skolering ? Og som ikke hadde tid til å lese f.eks. Marx, fordi vi brukte all tida på venstreaktivisme ? Vi må repetere exphil-pensumet og bruke det vesle vi har erhvervet av sunn fornuft med åra. Og det prøver jeg på nå.
Dette årets begivenheter, særlig i USA, har gjort mange oppmerksomme på Critical race theory og beslektet tenkning innen kjønnsforskning, feminisme og Social Justice aktivisme. Du kan kanskje kalle det «Marx 2.0» selv om disse teoretikerne gjerne avviser Marx. Marx var jo hvit mann, heterofil og privilegert og en del av det moderne gjennombruddet og vitenskapsdyrkinga. Regner med at han vel skal ned av sokkelen han også. Nei, hele poenget med dette nye knippet av teorier er at de er postmoderne, at de er født ut av den franske dekonstruksjonens smale hofter. Fouchault og Derrida

Fra røde til regnbuefarga briller

Ideer har konsekvenser

Jeg kom over ei bok i høst som går kritisk igjennom disse teoriene. Den heter «Cynical theories» – av Helen Pluckrose og James Lindsay. Boka er en slags «Postmodernisme for dummies», nemlig for oss som aldri vil komme i nærheten av å lese disse filosofene egne verker. Jeg aner ikke hvor etterrettelige Pluckrose og Lindsay er, men syns de har en saklig tone og jeg kjenner igjen de idehistoriske beskrivelsene.
Til deg som lurer på vitsen med å bruke tid på slike filosofiske flisespikkerier så har jeg dette ene poenget: Ideer har konsekvenser ! Se bare på de store destruktive ideologiene fra forrige århundre. Noen tenkte ut ideer om mennesket og samfunnet. Andre satte ideene brutalt ut i livet. Lenin, Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pol Pot. Ideer har konsekvenser.

Mangfoldet feirer seg selv

Ny gnosticisme ?

Derfor er det nødvendig å beskrive og kritisere de dominerende idestrømningene i vår tid. Kristne har et eget ansvar i så måte. Ikke minst fordi kristen læreutvikling og de sekulære idestrømningene påvirker hverandre gjensidig.
De som har kikket på min bloggpost «Hvem var Jesus – egentlig ?» har sett at jeg har jobba mye i høst med lærekonfliktene i oldkirken. Der har jeg også måttet lese meg opp på basic dogmehistorisk kunnskap. Jeg er ingen patristiker (ekspert på kirkefedrene), men jeg sitter igjen med en følelse av at det er et slektskap mellom de førmoderne lærestridighetene og våre postmoderne idekamper. Og det er det sikkert skrevet bedre ting om enn når jeg nå redegjør for mine «troende intuisjoner»

Mine refleksjoner – i 7 punkter

 • 1. «Mistenksomhetens hermeneutikere» (Marx, Nietzsche, Freud, Sartre) undergravde kristen «common sense»
 • 2. De postmoderne filosofene ( Fouchault, Derrida m.fl.) la grunnlaget for «social constructivism» og med den «queerideologien» og dagens sterke universitetsideologi, tanken om «systemisk rasisme og sexisme» «interseksjonalitet» og identitetspolitikk, den utopiske, og til dels voldelige Social Justice- aktivismen, Critical Race Theory, og all den tankemessige og sosiale destruksjonen som følger med det.

Johannes og Marcion

 • 3 . Likhetene med gnosticisme og arianisme ligger i forakten for den biologiske virkeligheten , f.eks. tanken om at kjønn er sosialt konstruert. Og troen på at bare en utvalgt elite (pnevmatikos) forstår hvordan verden er skrudd sammen. Overbevisningen om at alt dreier seg om maktrelasjoner, at det er i språket og ideenes verden all undertrykking skapes (i begynnelsen var det onde Ordet, de binære ordparene) og at den eliten som «gjennomskuer» dette, de utvalgte som er vakt (eller woke), også er kalt til å «ta standpunkt», føle det «hellige» raseri og bli den sekulære apokalypsens Jean dÀrche som trekker med seg «jordens skeive slavinner» i et stormløp på den vestlige , kristne sivilisasjon. Antifa, Black Lifes Matter og Transelobbyen skal etter sigende bare være en forsmak på det som kommer. Bare legg merke til hvordan folk i «skravleklassen» etteraper lingoen og snakkepunktene fra det postmoderne aktivist-akademia.

Confessiones

 • 4. At denne rørsla har klare religionshistoriske trekk er utvilsomt. De utvikler kneleritualer, de praktiserer en stadig mer brutal inkvisisjon og kirketukt (cancelling culture) De splitter opp i uforsonlige fraksjoner. De avviser vitenskap og alle andre «frelseshistorier» (metanarrativer) enn sin egen. De har et ugjennomtrengelig «Kanaans språk», dyrker uforståelige teoretikeres skrifter fra 90-tallet og opphøyer gruppeemosjonen på bekostning av rasjonell tenkning og individuelt ansvar. Det siste fenomenet i rekka er den nye ikonoklasmen, riving av statuer og omskriving av historien. Det resirkuleres også flere grep fra den marxistiske dreieboka: Ydmykende bekjennelser om avvik fra den rette lære, a la Moskvaprosessene og Maos rødegardister, og selvfølgelig hele den manikeiske dualismen mellom undertrykkere og undertrykte. Ingen er så binære som de som fornekter det binære.

Hva har Gygrid med dette å gjøre ?

 • 5.Vi kan også se en virkelig maktdemonstrasjon av Gramsci-inspirerte muldvarper, som marsjerer gjennom institusjonene og undergraver dem innenifra, særlig akademia, men også skole og helsebyråkratiet. Rettighetstenkning er gjennomgangsmelodien. Og avvisningen av vitenskap. I så måte er de forbausende like sine yndlingsfiender, Qanon og de andre konspirasjonsteoretikerne på høyrefløyen. Det er samme illliberaliteten og samme apokalyptiske begeistringen.
 • 6. Et interessant trekk er at biologien fornektes samtidig som hudfarge, kjønnskarakteristika ,kroppsform og handicap gjøres om til identitetsskapende eller gruppedannende trekk. Men paradokser har jo alltid trivdes godt i religiøse miljøer. «Frelsen» som forkynnes er jo overskridelsen av kroppen og avskaffingen av den undertrykkelsen kroppen og språket fører med seg. Her blir også individet trancendert og går opp i «gruppesjelen» Hvis ikke dette er gnostiske trekk så vet ikke jeg.

Lærekampene vil fortsette,

 • 7. Som dere skjønner så har vi mye ideologikritikk foran oss. Derfor er det viktig at oppvakt kristen ungdom studerer filosofi og teologi og blir i stand til å avkle de nye keiserne, og keiserinnene, den fiktive finstasen, og beskytte troen og kirken mot ytterligere «dekonstruksjon»
 • 8. Paulus har noen presise advarsler i så måte: I 1. Kor 10: Våre våpen er ikke fra mennesker, men har sin kraft fra Gud og kan legge festninger i grus. Vi river ned tankebygninger 5 og alt stort og stolt som reiser seg mot kunnskapen om Gud. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten mot Kristus.»

Rødt hår og “banderia rossa” – Hva ser Ravn?

PS: Les gjerne “Et presteliv (1) og andre relevante bloggposter som f.eks:

Løven og lammet

Hvem er Jesus egentlig ?

Teofili

 


You Might Also Like...

4 Comments

 • Reply
  Øyvind Hasting
  22. oktober 2020 at 20:20

  Veldig bra!! Jeg har jo også fulgt den samme utviklingen, dog greide jeg aldri å gå helt over på venstresiden som student. Det skurret for mye. Har nylig lest Herbert Marcuses viktigste bok for 68-erne: Eros and Civilisation. Den boken fortjener en plass i Scrutons bok. I ettertid er det hele uholdbare spekulasjoner basert på en forståelse av Freud etter eget ønske. Det meste av det Freud sa som Marcuse bygget på har heller ikke stått seg i ettertid. Det hele var vel å få noen ideologiske grunner for å leve ut sitt seksuelle begjær uten moralske begrensninger. Konsekvensene har vist seg etter hvert og fortsetter. Foucalt er en god etterfølger som levde dette ut i form av sadomasochisme og døde av Aids. Mest oppsiktsvekkende er at DnK har falt for denne ideologien, men de som nå er i maktposisjoner er kristensosialister som IKKE har tatt noe oppgjør med sin fortids villfarelse.

  • Reply
   ravn_karsrud
   19. november 2020 at 14:37

   Hei Øyvind
   Moro å få slik respons. Det er tydeligvis flere som er opptatt av ideologikritikk!
   vh Ravn

 • Reply
  Fred Rune Rahm
  25. oktober 2020 at 09:52

  Interessant lesning. Med forskjellig ståsted og utgangspunkt, kan vi nok være enige om mye i dette. Hvis vi ser bort fra mye av det idehistoriske tankegodset du trekker fram (jeg kjenner de fleste av de du nevner bare overfladisk), så er det en utfordring nå at har (dialektisk) teser og antiteser, mens det synes som om ingen er så interessert i syntesen. Når teser og antiteser begge oppleves som sannheter og ikke synspunkter, slik som vtenskap oppleves som virkelighet og ikke funn, får vi automatisk ekslusjonen av annerledes tenkende. Og når vi bare er opptatt av å styrke vår posisjon, forkaster vi også vitenskap som rokker ved akkurat dette. Samtidig formulerer du deg som om du heller ikke er interessert i syntesen ved at utgangspunktet ditt er å beskytte troen og kirken mot ytterligere dekonstruksjon”., altså en forsvarsposisjon mot truende ideologier og tanker. Så du skaper også en dikotomi her: Oss i kirken og de utenfor. Du inviterer til kritikk, men innenfor rammer som du selv har trukket opp. Men ærlig er du, du er “presten Ravn”. 🙂

  • Reply
   ravn_karsrud
   19. november 2020 at 14:36

   Hei Fred Rune
   Vet ikke helt om jeg kjøper den dialektikken din. men du har et poeng i å ikke være i altfor sterkt forsvarsmodus. Men av og til er dikotomier nødvendige. Særlig når vi driver med søken etter Sannhet
   vh Ravn

Leave a Reply

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.