0
Andakt Åndelig veiledning Bønn Teofili

LØVEN OG LAMMET


Løven og lammet

På utallige oppfordringer vil jeg nå skrive et innlegg om “Løven og Lammet”

De to mest bibelske av alle dyr. Jeg vil forsøke å finne spor av både løven av Juda og Aslan (Løven i CS Lewis sitt Narnia – univers) og Agnus Dei(Guds lam). Det mest spennende er at Jesus er begge disse to.

 

Men hva sier disse to dyrene om Jesus. Eller, hva sier Jesus til oss gjennom deres brøling og breking ?

 

Løven er jo dyrenes konge. Israel hadde 12 stammer. Løven av Juda var en ærestittel på jødenes konge. I 1. Mosebok 49, 8-10 er det den gamle patriarken Jakob som velsigner sine 12 sønner : “En løveunge er Juda” og et annet bilde som brukes er løvinnen som strekker seg og legger seg til ro, og nåde den som vekker løven! Kong David var vel den største av alle Judas løvekonger og Jakobs profeti går som en bærebjelke gjennom frelseshistorien: “Kongespir skal ikke vike fra Juda eller herskerstav fra hans føtter, til den rette kongen kommer, han som folkene skal lyde”

 

Jerusalems byvåpen

 

Når Jesus kommer går han rett inn i disse profetiene. Gjennom Josef stammer han fra David og Juda og på korset satte Pilatus innskriften INRI (Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum) Og i Johannes Åpenbaring blir apostelen trøstet med ordene: “Gråt ikke! For Løven av Juda stamme, Davids rotskudd, har seiret…”  Den rette kongen har kommet. Aslan vandrer igjen i Narnias skoger og brøler/puster sin hellige ånd inn i Adamssønner og Evadøtre og ruster dem ut til hellig strid.

 Jesus på korset (Pixabay)

 

Hva så med lammet? Det lyteløse værlammet som ble påskelam og offerlam og som lot sitt blod renne til soning for synd og beskyttelse for Guds folk ? Når profeten Jesaia skriver sangene om Herrens lidende tjener så heter det i kap 53: 

Han ble mishandlet,

han ble plaget,

og han åpnet ikke munnen,

lik et lam som føres bort for å slaktes,

lik en sau som tier når den klippes,

og han åpnet ikke munnen.

 

Bysantinsk mosaikk fra Ravenna (Wikimedia commons)

 

Det var dette offerlammet Johannes Døperen så da han pekte på Jesus og sa de berømte ordene: “Se det Guds Lam som bærer verdens synder” De ordene ble en sang som er sunget i alle kristne nattverdsgudstjenester siden: “Agnus Dei, qui tollit peccata mundi”

Og jammen dukker ikke Lammet opp igjen i Åpenbaringen. Nå sitter Lammet på himmelens kongetrone og er smeltet sammen med Løven av Juda. Løven og Lammet, to sider av den samme frelser.

Lammet er “Milde Jesus”, offerviljens ydmyke Jesus som sier til sin far i Getsemane: “ikke som jeg vil , men som du vil” Jesus sier til disiplene: “Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet”

Andre ganger, når han taler til stormen , raserer tempelet eller diskuterer med fariseerne, og når han kjemper mot demonene, da er det løven som brøler. Da er han ikke mye mild. 

Stradanus: Cleansing of the temple (Wikimedia commons)

 

Er det kanskje dette som er modellen for den modne kristne kvinne og mann ? Myndighet og ydmykhet; i en og samme person? Et stort spenn i personligheten, en veldig nyansering av sjelen. En villighet til å gi opp alt. Kombinert med bevisstheten om å eie alt. Løvens stolthet og smidighet, lammets uskyld og maktesløshet. Kan det bli det livslange resultat av vennskapet med Jesus ? Verdt å prøve. Syns nå jeg. 

 

Mange er nok ukjente med hvordan man utvikler et slikt nært forhold til en person som levde for 2000 år siden. Vel, da skal du prøve å tenke at han lever fremdeles og at du kan ha kontakt med hans ånd gjennom å pleie forbindelsen med Ham på de kristne “måtene” Lese om og av ham i evangeliene, be til ham og delta i nattverden nå du går i kirken.. Du kan skaffe deg bilder av ham fra kirkekunsten og opprette et “husalter” for Jesus i ditt hjem. Her er det bare fantasien som setter begrensningene. Som alle kjærlige relasjoner må denne relasjonen bygges, over tid. Med Hengivenhet, Bekreftelse og Oppmerksomhet (HBO). Jeg er sikker på at du vil oppleve at vennskapsønsket ditt blir gjengjeldt. For Aslan er i landet.

 

Jesus og hans venn – koptisk ikon


You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.