0
Bønn Enhetsarbeid Økumenikk Tverrkirkelig fellesskap

Menigheter på tvers


En av mine spesialområder som “spesalprest” er å være en kontaktperson mellom den norske kirke og frikirkene. Det er en oppgave som passer meg godt siden jeg aldre helt vet om jeg vil ende opp som katolikk eller pinsevenn. Jeg trøster meg med at å være lutheraner er sånn midt på treet og at dypest sett så er vi èn kirke, Jesu Kristi kirke. Oppsplitting og konflikter har det vært nok av opp igjennom tidene, ja til og med krig. Sånn er det ikke i Arendal selv om det er dype spenninger i teologi og kulturelle uttrykk. Jeg går ikke inn for å harmonisere og kamufler disse spenningene, men heller fokusere på det som binder oss sammen og glede oss over det livet og den bevegelsen Gud skaper i de forskjellige menighetene. Den gamle predikantforeningen i Arendal ble for noen år siden omorganisert til KLAF (Kristent Lederskap i Arendal og Froland. Den står på Lausanne-paktens grunn og fungerer “allianseøkumenisk” Her har dere en lenke til en liten leksikonartikkel som beskriver utviklingen i de økumeniske bestrebelsene.

Styret i KLAF: Lars Petter Flatøy (Filadelfia) Øystein Åsen (Asia-link) Svein Arild Reiersøl (Baptistkirken) Gjermund Igland (Misjonskirken)

KLAF har bønnemøter på Baptistkirken onsdager kl. 08.30. Lett karismatisk stil og mye herlig evangelisk testosteron. Ganske fritttalende både i bønnespråk og samtale. Hvis folk har et ord å dele så gjør de det. Du må være litt åndelig tverrkulturell for å trives. Og slutte deg til Lausannepaktens alle underdokumenter for å bli medlem med stemmerett på årsmøtet. Du trenger ikke være prest eller pastor, men ha en definert lederrolle i en av menighetene/organisasjonene.

Bønneuka

Ellers har jeg fått anledning til å delta på mye tverrkirkelig fellesskap de siste månedene. Det starta med bønneuke i januar og der leda ungdommen an med åpningsmøtet.


Ungdom som leder lovsang i Bønneuka. Skulle ha fått navnene, men rakk det ikke. Men som de sang!

 

Et av resultatene av mitt engasjement er at jeg er invitert til å holde bibeltime på Misjonskirken 10.mars. De har en serie over Markusevangeliet i fastetida og jeg skal ha den ene kvelden. Tro og helbredelser hos Markus. Det blir nok som å gå inn i løvens hule (som Daniel)

Her har vi Markusløven i Rosenkranzbasilikaen i Berlin.

 

En søndagskveld var jeg invitert til Frelsesarmeen og prekte om Guds kjærlighet (og vår) til en lydhør forsamling. Etterpå var det kveldsmat og hyggelig prat. Hadde også en god samtale med Kari Tellefsen som er sjef for korpset og fikk vite litt om bakgrunnen for arbeidet, både det diakonale og det evangeliserende.

Kari har intatt talerstolen

 

Pinsefest i Fjære

Av andre positive fellestiltak er kanskje Pinsefesten i Fjæreparken 2. pinsedag den tradisjonen som har vart lengst. I år er det 25-årsjubileum og vår nye metodistprest Helene B. Granum-Aanestad. Her er det med folk fra Lillesand til Arendal og soknepresten i Fjære , Helge Spilling , holder i trådene sammen med Kirsti Haugen som er musikalsk leder. Jeg kommer nok til å skrive mer om pinsefesten når plakaten er klar. En av de som er ivrig med på dette er pater Sigurd fra den katolske kirke. Han har jeg også vært oppom,  i Latinerkvarteret på Tyholmens topp. St Franciscus Xavierus kirke, Byens største og mest internasjonale frimenighet.

Pater noster, pastor loci ;  Sigurd Markussen.

 

Korsvandring og fakkeltog

Det er forresten noe annet spennende på gang: Korsvandring på Langfredag ! Gjennom byen bærer vi korset og minnes Jesus sonoffer ved å stanse opp og lese fra lidelseshistorien. Et symbol på menighetenes vilje til å gi det beste vi har (Jesus Kristus) til denne byen. Soknepresten i Trefoldighet, Echard Graune har tatt initiativet og bl.a. fått pastor i Frikirken, Arvid Hunemo, med på laget.

Et annet viktig fellestiltak er det årlige fakkeltoget for forfulgte kristne. I regi av Stefanusalliansen og Åpne Dører, samt en liten lokal komite ledet av Camilla Askeland og Lisbeth Hoskuldsen har vi søkt Trefoldighet menighet om å starte  arrangementet der. Og vi har fått JA ! og satser på at det blir onsdag 28. oktober kl. 18.00. En times samling i kirka før vi går ut og tenner våre fakler og vandrer byen rundt før vi avslutter med samling, apell og sang på Sam Eydes plass.

Les om fakkeltoget i fjor høst: Fakkeltog for de forfulge kristne 

Camilla og Lisbeth

 

Bønnearbeid

Av andre ting innen lokal økumenikk så må vi nevne en vellykket møtehelg i Froland med Egil Svartdal. Det var Froland menighet(DnK) og Misjonskirken som arrangerte. Jeg kom meg dessverre ikke på noen av møtene, men hørte at det var bra. På EFA-senteret på Blakstadheia fortsetter bønnemøtene på onsdag morgen kl. 06.00. En liten, men trofast flokk, med et åpent og fritt bønnefellesskap. Jeg har hatt mange fine morgenstunder der, med Pernille og gjengen. Fin oppvarming før møtet i KLAF 😉

Jeg har lyst til å få kjennskap til alle kristne bønnegrupper og bønnemøter i vårt område. Det er nemlig ikke rent lite bønnearbeid i gang. I gudstjenester og møter. Og utenom. Stille bønn og bråkebønn. Et herlig flerstemt kor som øver på den himmelske lovsang !

 

Arendalsuka

Til slutt må vi nevne den årlige fellesstanden på Arendalsuka. Her gjør folk en stor innsats for å markere at Jesus har en legitim plass i det offentlige rom. Og det skulle bare mangle i vårt “livssynsåpne samfunn” Sjekk “Jesus i Arendalsuka 2020” på Facebook

I tillegg til det jeg nå har nevnt er det også flere lokale samarbeidstiltak som f.eks Bibeldagen som Betel og Bjorbekk kirke har sammen og samarbeidet på Eydehavn.

Vi ser fram til et godt “Enhetsår” i 2020 !


You Might Also Like...

No Comments

    Leave a Reply

    Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.