0

UENIGHET


Presten Ravn er interessert i mange spørsmål, og mange saksfelt. I kirke og samfunn. Her vil jeg skrive om det som engasjerer meg. Jeg er ikke medlem av noe parti, men mener gjerne noe om politiske spørsmål.

Jeg vil skrive om nasjonen og den store verden, om Israel og Palestina, om kampen for livsrett og menneskeverd, om kjønn og samliv, krig og fred og respekten for Guds store skaperverk. 

Vi må leve med uenighet

Jeg har vandret fra 70-talls sosialisme til en mer kristen-konservativ måte å tenke på. Det vil nok merkes.  Ikke alle vil være enige i det jeg skriver. Det er heller ikke meningen.

Samfunnet må leve med uenighet. Ja, uenighet er faktisk det som skal til for å skape dynamikk i våre felleskap. Jeg vil skrive om nasjonen og den store verden, om Israel og Palestina, om kampen for livsrett og menneskeverd, om kjønn og samliv, krig og fred og respekten for Guds store skaperverk. 

Uenighet må til for å skape dynamikk i våre felleskap

Jeg er ingen ekspert på samfunnsspørsmål, men en vanlig, interessert og (noenlunde) opplyst samfunnsborger som liker å uttrykke min mening om mye og mangt.

Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev her, så vil du få mail når det kommer noe nytt fra meg.

Takk for at du viser interesse for mitt arbeid.

Vennlig hilsen
presten Ravn

 

Fremhevet bilde er tatt av ThePixelman from Pixabay