0
Presten Ravn

Velkommen til min blogg


Det er 3 hovedområder du vil få lese mer om her i min blogg. De er: 

Hvorfor ha en blogg? 
Min oppgave i kirken, der jeg er ansatt i Arendal prosti – er å være spesialprest.

Spesialprest

Men hva vil det egentlig si å være spesialprest? Det skal du få mer innblikk i her via min nye blogg. 

Her vil jeg skrive om de mange forskjellige menighetene i Arendal. Om pastorer og prester, om lovsang og diakoni. Om alle folkene jeg som spesialprest er så heldig å få møte på min vei. 

 
Foto (t.v.): Fotograf Jan Peter Lehne

Jeg vil skrive om saker vi har felles interesse av som kristne menigheter: Fakkeltoget for forfulgte kristne 30.oktober. Bønneuka 8.-12. januar. Den felleskirkelige standen på Arendalsuka. Lederfellesskapet i KLAF. Misjonsengasjementet som springer ut av menighetene i Arendal. Den lokale menighetshistorien. Og mye, mye mer….

Stillhet

Det blir sagt at “stillheten er Guds første språk”. Og det er en lang kristen tradisjon i å bygge den personlige relasjonen til Gud gjennom stille bønn, kristen meditasjon og retreat. Dette vil jeg skrive om.

Om kurset i åndelig veiledning som jeg har begynt på. Om Pusterom i Mjølhusmoen kapell hver 1. mandag i måneden. Om Stille kvelder i Kristiansand Metodistkirke. Om pilgrimsvandringer. Om den årlige retreatdagen i Barbu kirke. Om keltiske gudstjenester i Trefoldighetskirken. Og om  retreater i Ingnatiansk tradisjon og i andre tradisjoner. På retreatsteder her i landet og i Wales. Og om min egen åndelige vei.

Uenighet

Jeg har vandret fra 70-talls studentsosialisme til en mer kultur-konservativ måte å tenke på. Det vil nok merkes.  Ikke alle vil være enige i det jeg skriver. Det er heller ikke meningen.

Her vil jeg skrive om det som engasjerer meg. Jeg er ikke medlem av noe parti, men mener gjerne noe om politiske spørsmål.

Samfunnet må leve med uenighet. Ja, uenighet er faktisk det som skal til for å skape dynamikk i våre felleskap. Jeg vil skrive om nasjonen og den store verden, om Israel og Palestina, om kampen for livsrett og menneskeverd, om kjønn og samliv, krig og fred og respekten for Guds store skaperverk. 

Jeg er ingen ekspert på samfunnsspørsmål, men en vanlig, interessert og (noenlunde) opplyst kristen samfunnsborger som liker å uttrykke min mening om mye og mangt.

Enhet 

Jeg er interessert i “enhetsarbeidet” (økumenikken). 

Jesus ba for sine framtidige disipler:  “Må de alle være ett”. 

Vi er altså “ett i Kristus”, selv om vi er splittet i mange forskjellige kirkesamfunn.

Hvordan kan vi synliggjøre denne enheten?

Vel, denne bloggen er et forsøk på å gjøre nettopp det. 

Meld deg gjerne på mitt nyhetsbrev her, så vil du få mail når det kommer noe nytt fra meg.

Takk for at du viser interesse for mitt arbeid.

 

Vennlig hilsen

Ravn Karsrud 

Spesialprest 
Arendal Prosti 


You Might Also Like...